Stem personligt

Jesper Marcus

Følg med på facebook

Sund fornuft og gode løsninger

Vi må konstant udvikle og forbedre Gentofte kommune, for at kunne fastholde de gode forhold.

Gentofte er bygget på et solidt fundament af rigtige beslutninger. Det er et godt udgangspunkt, hvor vi med gode løsninger kan videreudvikle og tilpasse kommunen til de fremtidige krav og udfordringer. 

Vi skal værne om det vi har og helst levere et samfund som er bedre, sundere og renere end det vi overtog, til vores børn….

Mit pejlemærke er “at forandre for at bevare”.

Hvad vil jeg

Udnyt teknologierne og frigør resurser til den personlige kontakt

Fastholde en lav skatteprocent og effektivisering af administrationen

Læs mere
Fasthold lav skatteprocent

Udvikling af skoler

Vores børn skal have mulighed for at nå deres potentiale

Vi skal udvikle skolerne i kommunen og øge lærernes kompetencer

Vi skal have dygtige og kreative børn som når deres potentiale, her skal folkeskolen bidrage med trygge og gode rammer.

Læs mere

Et bedre miljø og klimavenlige initiativer skal hjælpes på vej.

En miljørigtig, bæredygtig og smuk kommune – der holdes grøn og pæn til glæde for kommunens borgere.

Læs mere
Grøn kommune

Fritid og kultur

Med øget samarbejde mellem skoler og idrætsklubber kan vi udnytte vores faciliteterne bedre.

De mange gode idrætsfaciliteter vil kunne anvendes bedre ved et tættere samarbejde med skolerne, hvor kravene til idræt og bevægelse er øget.

Læs mere

Hvem er jeg

Jeg har siden mine teenageår været politisk aktiv, og har i perioder også været engageret i konservativt politisk arbejde. Men det var først da jeg flyttede til Gentofte, at min interesse for det lokalpolitiske arbejde blev vakt for alvor.

Har boet i Gentofte kommune i 26 år, er gift med Sanne og har børn på Skovgaardskolen og Ordrup Gymnasium.

Jeg nyder at bruge min fritid på løb, U14 fodbold, gode venner og spise hjemmebagte kanelsnegle.

Fakta

50 år, Direktør, og bor i Charlottenlund.

Uddannet på Niels Brock og er HD i afsætningsøkonomi fra CBS.

Direktør og ejer af et reklamebureau, og er sideløbende engageret i en række opstartsvirksomheder.

Bestyrelsesmedlem i Danmark- Amerika fondet, som er en fond, der skal skabe større forståelse mellem Danmark og USA gennem uddannelsesudveksling.

Kontakt

Kontakt

Hvis du vil vide mere om mig, mine holdninger, hvad jeg gerne vil eller har et særligt emne du gerne vil tale om – er du velkomment til at kontakte mig.

Jesper Marcus
jesper@jespermarcus.dk