Stem personligt

Jesper Marcus

Følg med på facebook

Sund fornuft og gode løsninger

Vi må konstant udvikle og forbedre Gentofte Kommune, for at kunne fastholde de gode forhold. Vi skal forblive en af Danmarks mest effektivt administreret kommuner og forsat involvere borgerne i beslutningerne

Gentofte er bygget på et solidt fundament af rigtige beslutninger. Det er et godt udgangspunkt, hvor vi med gode løsninger kan videreudvikle og tilpasse kommunen til de fremtidige krav og udfordringer. 

Vi skal værne om det vi har og helst levere et samfund som er bedre, sundere og renere end det vi overtog, til vores børn….

Mit pejlemærke er “at forandre for at bevare”.

Hvad vil jeg

Det grønne og klima initiativer skal hjælpes        på vej.

Gentofte skal bevares grøn og attraktiv – til glæder for alle borgere, og vi skal arbejde fokuseret på at kommunen tager sin andel af klimaomstillingen med en klar plan for CO2-neutralitet.

Læs mere

Gentofte er en grøn kommune, med masser af træer, blomster, naturhegn og hække – på villaveje, i parker og grønne områder. Det er vigtige bærende værdier at værne om og understøtte i byplanlægningen. Første skridt var opgaveudvalget ”Det Grønne Gentofte” hvor jeg var formand, med lokalplan om blandt andet grønne hække. Vi skal forsætte med at initiativer til at udvikle det grønne udtryk i Gentofte.

Gentofte kommune skal være klimaneutralt – vi skal tage initiativer og være med til at drive udviklingen for klimavenlige teknologier. Vores livsstil belaster klimaet og miljø – og det er en lang proces at vende – men der er ingen vej uden om. Vi skal inspirere os borgere til at tage de rigtige valg. Vi skal have en miljørigtig, bæredygtig og smuk kommune til glæde for nuværende og fremtidige borgerne.

Grøn og attraktiv kommune

Fritid og kultur

Bedre og flere idrætsfaciliteter.

Foreninger og klubber har brug for bedre rammer til at skabe attraktive fælleskaber i Gentofte.

 

Læs mere

Det vil være med til at øge både unge og ældre borgeres muligheder og lyst til engagere sig i klubber og foreninger. For de unge er det vigtigt at skabe et sundt fritidsliv som alternative til en overdrevet drukkultur.

Der er rigtig mange gode initiativer som bør støttes for eksempel:

Padel baner til foreningerne

Padel er en af de hurtigst voksende sportsgrene – som udøvere i alle aldersgrupper med stor fornøjelse kan spille. Der er et klart behov for mere banekapacitet som kan anvendes hele året

Kunststofbane til Jægersborg Boldklub
En fodboldkunststofbane vil være medvirkende til at bevare klublivet i vintersæsonen og samtidig lette presset på kommunens andre kunststof baner særlig i sportsparken. Det vil stille Jægersborg på samme niveau som de øvrige fodboldklubber i dag.

Vores børn skal være godt rustet til fremtiden.

Øget samarbejde om trivsel, sundhed og alkoholvaner mellem forældre, skoler og fritidslivet, så vores børn kan udviklet sig i trygge rammer.

 

Læs mere

Vi skal have dygtige og kreative børn som når deres potentiale. Vores gode skolerne skal tilbyde undervisning som bedst muligt ruster eleverne til fremtidens samfund. Det opnås blandt andet ved at de undervises af veluddannede lærere, som har redskaber og miljøer til at skabe god læring.

 

Vores børns fremtid

Trygt seniorliv

Sikre trygge og gode forhold for seniorer.

Styrk det frie valg og giv bedre mulighed for selv at bestemme i hverdagen.

 

Læs mere

Livskvalitet er meget individuelt, derfor skal udfoldelsesmuligheder, rammer, relationer og hjælp tage udgangspunkt i den enkelte borger, så de oplever at kunne blive ved med at leve det liv, de gerne vil.

Det gælder alle områder fra sociale fælleskaber og kultur til måltider som stimulerer sanserne, give gode oplevelser og styrke relationer

De pårørende og frivillige skal støttes i at være en ressource for borgerne.

Gode rammer for vores lokale erhvervsliv.

Gentofte skal være et godt sted at drive virksomhed uanset størrelse og hvor detailhandlen er en væsentlig faktor for at kommunen er dejlig at bo i.

 

Læs mere

Vi skal via dialog være med til at skabe gode vilkår for alle dele af erhvervslivet – og det kræver en ny erhvervspolitik i kommunen.

Start-uphub Gentofte

I samarbejde med lokale virksomheder og borgere ønsker jeg at etablere en lokal hub, som støtter startupmiljøet og skaber nye virksomheder. Det vil ligeledes kunne være en aktiv del af beskæftigelsesindsatsen, erhvervspraktikken og være med til at sætte iværksætteri på skemaet.

 

Lokal detailhandel

Effektiv administation

Udnyt teknologierne og frigør resourcer til den personlige kontakt.

Vi skal fastholde positionen som en af landes mest effektive administrerede kommuner.

Læs mere

Vi skal anvende nye teknologier til at frigøre medarbejderne fra administrative opgaver og praktisk arbejde, så de kan anvende tiden med borgerne.

Det er jo mere fornuftigt at en hjemmepleje bruger direkte tid med borgeren frem for at støvsuge som en robotstøvsuger kan klare. Et andet eksempel er med alvorligt syge børn som får individuel hjemme undervisning eller ekstra undervisning.

De kan i stedet deltage i deres klasses undervisning via en avatarrobot, hvilket betyder at de sparede resurser kan anvendes på andet (Læs TV2 artikel her.)

 

Hvem er jeg

Jeg har siden mine teenageår været politisk aktiv, og har i perioder også været engageret i konservativt politisk arbejde. Men det var først da jeg flyttede til Gentofte, at min interesse for det lokalpolitiske arbejde blev vakt for alvor.

Har boet i Gentofte kommune i 30 år, er gift med Sanne og har børn i gymnasiet og på DTU

Jeg nyder at bruge min fritid på løb, U19 fodbold, gode venner og spise hjemmebagte kanelsnegle.

Fakta

54 år, Direktør, og bor i Charlottenlund.

Uddannet på Niels Brock og er HD i afsætningsøkonomi fra CBS.

Direktør og ejer af et reklamebureau, og er sideløbende engageret i en række opstartsvirksomheder.

Bestyrelsesmedlem Øregård Gymnasium og Gentofte Musikskole

Valgt til Kommunalbestyrelsen i 2017, Næstformand Kultur, unge – og fritidsudvalget, Medlem af: Skoleudvalget, Erhverv, Beskæftigelse – og Integrationsudvalget samt Bygnings og Arkitekturudvalget. Formand for opgaveudvalg: Det grønne Gentofte og Ny svømmehal ved Kildegårdshallen samt medlem af 7 opgaveudvalg.

 

Kontakt

Kontakt

Hvis du vil vide mere om mig, mine holdninger, hvad jeg gerne vil eller har et særligt emne du gerne vil tale om – er du velkomment til at kontakte mig.

Jesper Marcus
jesper@jespermarcus.dk